השלב האחרון בשרשרת ההדברה הוא השלב בו המדביר עוזב את ביתכם ואתם מקווים בלבכם שנפטרתם מהמזיקים. גם כאן ישנם מספר דגשים שחשוב ליישם:

שהייה מחוץ לבית לאחר הדברה

הדברת תיקנים ונמלים – כאשר אנו מרססים את ביתנו נגד תיקנים או נמלים, חובה עלינו לצאת מהבית לפחות לשעתיים. בכל מקרה, יש לשוב אל הבית רק כשהשטח המרוסס יבש לגמרי.

הדברת פרעושים וקרציות – כאשר נעשה ריסוס נגד מזיקים אלה יש לעזוב את הבית לחמש שעות לפחות, וגם במקרה זה לא לשוב אל הבית עד שהריסוס מתייבש לגמרי.

הדברת מכרסמים – מאחר ולא מדובר בשימוש בחומרים כימיים נשימים, אין צורך לעזוב את הבית כאשר אנו מדבירים מכרסמים.

סגירת חלונות לאחר הריסוס

כאשר הריסוס מסתיים רצוי להשאיר את הבית מאוורר ככל שהתנאים מאפשרים. ככל שהבית יתייבש מהר יותר, כך אפקט ההדברה יתחיל לפעול מהר יותר. כמו כן, ככל שהבית יתייבש מהר יותר ויתאוורר באופן מלא, תוכלו לשוב לביתכם במהרה ולהימנע מתופעות של ריח לא נעים או חלילה הרעלה. לאחר הזמן הנדרש, יש לנקות היטב את שטח ההדברה.

שטיפת הבית לאחר ביצוע ההדברה

הדברת נמלים ותיקנים – מומלץ שלא לשטוף את הבית למשך יומיים, במידה ואין הדבר מתאפשר יש להימנע מלשטוף בקרבת הפנאלים וכן להימנע משפשוף חזק של הרצפה.

הדברת פרעושים וקרציות מומלץ שלא לשטוף את הבית במשך חמישה ימים. בזמן זה חל איסור להסתובב יחפים על הרצפה המרוססת וכן לתת לתינוקות לזחול על הרצפה. במקרה של גינה שרוססה נגד פרעושים וקרציות, יש להימנע מלהשקותה למשך חמישה ימים גם כן.

הדברת מכרסמים – כאמור בהדברה זו לא מעורבים חומרים כימיים ולכן אין מניעה לשטוף את הבית.

הימצאות בעל חיים בבית

חשוב מאוד להודיע למדביר שיש בבעלותנו בעל חיים. ההשפעה על בעל החיים תלויה בסוג בעל החיים וכן בסוג ההדברה והחומרים בהם משתמשים. לאחר שיידעתם את המדביר על הימצאותו של בעל החיים, המדביר ייתן לכם הוראות מתאימות להתנהגות עם בעל החיים.

הימצאות נשים בהריון/תינוקות בבית

חשוב מאוד להודיע למדביר על נשים בהריון המתגוררות בבית. על אף שמרבית חומרי ההדברה הקיימים כיום הינם בטיחותיים ואין חשש לשימוש בהם בסביבת נשים בהריון ותינוקות, מומלץ מאוד להודיע על כך למדביר ולבקש ממנו הוראות מתאימות.

מגע עם חומר ההדברה

במידה ובאתם במגע עם חומרי ההדברה שרוססו בביתכם, יש לשטוף את האיבר בהרבה מים ולפנות אל חברת ההדברה לקבלת מידע על החומר בו רוסס הבית. חשוב לדרוש מהחברה לאחר כל הדברה, מסמך המפרט את סוג חומר ההדברה, ריכוזו, הוראות אזהרה ופעולה במקרה של הרעלה. חשוב מאוד לשמור את הדף. יש לפעול בהתאם להוראות אלה.

פרקי הזמן בהם יש לבצע הדברה

הדברת תיקנים ונמלים – במקרה של הדברה מטפלת (כאשר המקום כבר נגוע במספר גדול של פרטים) יש לבצע ריסוס מידי, אומנם מומלץ לבצע הדברה מונעת כנגד מזיקים אלה אחת לשנה.

הדברת קרציות ופרעושים – מומלץ לבצע רק במקרה של הדברה מטפלת, כאשר הבית נגוע, ולא כהדברה מונעת.

הדברת מכרסמים – בבית עסק, תעשיית מזון, מחסנים וכו' מומלץ לבצע הדברה מונעת אחת לחודש ואולם בבית פרטי יש לבצע הדברה מטפלת, רק כאשר הינכם מבחינים בהימצאות מכרסמים בבית.

האם הדברה היא הסוף למזיקים?

ביצוע הדברה אינו מבטיח שלא יכנסו יותר מזיקים לביתכם, אך במקרה בו בוצעה הדברה מקצועית ויעילה, המזיק אשר יחדור לביתכם המרוסס ימות. על מנת למנוע ממזיקים לחדור לביתכם מומלץ להתקין רשתות על חלונות הבית וכן לשמור על סדר, ניקיון ותנאי אחסון נאותים, במיוחד במקומות המועדים לפורענות.