חומרי ההדברה נועדו להדביר מזיקים ועשויים להיות מאוד לא ידידותיים לבני אדם ובעיקר לתינוקות שמערכת הנשימה והעצבים שלהם עדינות מאוד.
כאשר אנו מזמנים לביתנו מדביר חשוב לבקש ממנו הוכחות לכך שמדבר במדביר מוסמך ובעל ההיתרים המתאימים. המצאות של תינוק בבית, מקשה לא פעם על ההחלטה לבצע הדברה. השיקול לביצוע ההדברה תלוי בדרך כלל בסוג המזיק, סוג הבעיה ואופי הטיפול הנדרש במקרה של מזיק זה.

במקרה של המצאות תינוקות בבית יש לומר זאת למדביר באופן מיידי. מדביר מוסמך יבין את ההשלכות של עובדה זאת וינחו אתכם כיצד לנהוג כאשר ישנו תינוק בבית.
אולם, תמיד כדאי לפעול על פי החוקים שלהלן כדי להבטיח שלא תהיה פגיעה בתינוקנו:

חומר הדברה: יש לוודא מול המדביר שהוא משתמש בחומרי הדברה המבוססים על קבוצת הפרטואידים, המבוססת על צמחים ומסוכנת פחות. בשום אופן לא לבצע הדברה עם חומרים המבוססים על זרחן אורגני.

הדברת מכרסמים: כאשר מבוצעת הדברת מכרסמים בצורת טבליות או פתיתים צבעוניים יש להרחיק את התינוק מן החומר ולשמור מפני מגע או הכנסה לפה של החומר על ידי התינוק.

כיסוי ואטימה של חפצי התינוק: טרם הריסוס יש לכסות ולאטום היטב חפצים של התינוק כגון משחקים, מיטה, שידה וציוד נוסף.

המצאות חיות מחמד בבית: מספר שבועות לפני הלידה מומלץ לבצע הדברת פרעושים וקרציות (במיוחד אם מדובר בתקופת האביב או הקיץ). גם במקרה זה חשוב להקפיד שהחומרים יהיו ידידותיים ולא יהוו סכנת הרעלה לאישה הנושאת את התינוק.

שהייה מחוץ לבית: כאשר מבוצע ריסוס יש להוציא את התינוק מחוץ לבית לפרק זמן של 8 שעות לפחות.

ביצוע אוורור: טרם החזרת התינוק אל הבית יש לאוורר את הבית לפחות למשך חצי שעה טרם חזרת התינוק.

ניקיון חפצי התינוק: גם אם חפצי התינוק היו מכוסים ואטומים בעת הריסוס, חשוב לנגב אותם באופן יסודי, ליתר ביטחון.

מלכודות: במקרה של הצבת מלכודת, חשוב להרחיק את התינוק מן המלכודת. מלכדות עלולות לגרום לפגיעה פיזית בגפיו של התינוק במידה ומנגנון המלכודת יפעל.

שטיפת הבית: כאשר מבוצעת הדברת תיקנים ונמלים מומלץ שלא לשטוף את הבית לפרק זמן של יומיים, כאשר יש בביתנו תינוק שלא ניתן למנוע ממנו לזחול, יש לשטוף את הרצפה אך להימנע משטיפה בפאנלים וכן משפשוף חזק של הרצפה. במקרה של הדברת פרעושים וקרציות מומלץ לא לשטוף את הבית לפרק זמן של חמישה ימים. בזמן זה אסור להסתובב יחפים וכן אסור לתת לתינוק לזחול על הרצפה. בהדברת מכרסמים, לא מעורבים חומרים כימיים מרוססים ולכן אין מניעה לשטוף את הרצפה.

מגע עם חומר ההדברה: במקרה של מגע עם חומר ההדברה, יש לשטוף את איבר התינוק עם הרבה מים ולפנות אל חברת ההדברה לקבלת מידע על החומר שרוסס. אחרי כל הדברה יש לדרוש מחברת ההדברה דף מוצר של חומר ההדברה המפרט את סוגו, ריכוזו ופעולות במקרה של הרעלה. יש לשמור דף זה ולפעול בהתאם להוראות המצוינות בדף. במקרה של הרעלה חמורה יש לפנות את התינוק לבית חולים.

השמעות להוראות המדביר: כאשר מדובר במדביר מקצועי ומנוסה, סביר להניח כי הוא ביצע הדברות בבתים שהיו בהם תינוקות. כדאי מאוד להישמע להוראות המדביר בעיקר בכל הנוגע לתינוקות. במקרה בו המדביר מקל ראש בהסברים או בחומרת החומרים המרוססים, יש לפעול במשנה זהירות.